Περιοχή Σύνδεσης Συνεργατών
Έχετε ήδη λογαριασμό; | Συνδεθείτε
Img 3
Img 4

ISO:9001

 

Μέσω της μητρικής εταιρείας ΒΙΟΣΥ Α.Ε., η WINNER BATTERY διαρκώς προσπαθεί να βελτιώνει τον τρόπο λειτουργίας της, από κάθε άποψη: αύξηση του μεριδίου της αγοράς, μείωση κόστους, πιο αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων ή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών. Ως εκ τούτου, ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας ήταν απαραίτητο για να προσφέρουμε ένα πλαίσιο ικανό να παρακολουθεί και να βελτιώνει την απόδοση στον τομέα της δραστηριότητας.


Το ISO 9001 είναι με διαφορά το πλέον καθιερωμένο πλαίσιο ποιότητας στον κόσμο, το οποίο επί του παρόντος χρησιμοποιείται από περίπου ένα εκατομμύριο οργανισμού σε περισσότερες από 160 χώρες και καθορίζει το πρότυπο όχι μόνο για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, αλλά και για τα συστήματα διαχείρισης γενικά.

 

 

 VdS

Η Έγκριση προϊόντων VdS πραγματοποιείται στη βάση μιας θετικής έκθεσης δοκιμών των εργαστηρίων της VdS. Οι απαιτήσεις σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν είναι κανονικά πιο αυστηρές από αυτές των DIN, EN και ISO και καθορίζονται στις Κατευθυντήριες γραμμές της VdS.

Τα εγκεκριμένα από την VdS προϊόντα της WINNER BATTERY υπόκεινται σε διάφορα μέτρα παρακολούθησης προϊόντων, ακόμη και αφού έχουν υποβληθεί σε δοκιμές τύπου, όπως για παράδειγμα εκτέλεση ελέγχου προϊόντος στις εγκαταστάσεις παραγωγής με επακόλουθη δειγματοληψία και επιτόπια επιθεώρηση ή επιθεώρηση στα εργαστήρια της VdS. 

   

UNDERWRITERS LABORATORIES

Τα προϊόντα της WINNER BATTERY είναι επίσης πιστοποιημένα από τα εργαστήρια που αποτελούν αξιόπιστη πηγή σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας των προϊόντων και για λύσεις συμμόρφωσης.


Επωφελούμενη από ένα εύρος πελατών - από κατασκευαστές και καταναλωτές έως ρυθμιστικούς φορείς και υπαλλήλους εφαρμογής - UNDERWRITERS LABORATORIES έχουν ελέγξει τα προϊόντα για τη δημόσια ασφάλεια σε περισσότερες από μία χώρες.