Περιοχή Σύνδεσης Συνεργατών
Έχετε ήδη λογαριασμό; | Συνδεθείτε

ISO:9001

 

Μέσω της μητρικής εταιρείας ΒΙΟΣΥ Α.Ε., η WINNER BATTERY διαρκώς προσπαθεί να βελτιώνει τον τρόπο λειτουργίας της, από κάθε άποψη: αύξηση του μεριδίου της αγοράς, μείωση κόστους, πιο αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων ή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών. Ως εκ τούτου, ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας ήταν απαραίτητο για να προσφέρουμε ένα πλαίσιο ικανό να παρακολουθεί και να βελτιώνει την απόδοση στον τομέα της δραστηριότητας.


Το ISO 9001 είναι με διαφορά το πλέον καθιερωμένο πλαίσιο ποιότητας στον κόσμο, το οποίο επί του παρόντος χρησιμοποιείται από περίπου ένα εκατομμύριο οργανισμού σε περισσότερες από 160 χώρες και καθορίζει το πρότυπο όχι μόνο για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, αλλά και για τα συστήματα διαχείρισης γενικά.