Περιοχή Σύνδεσης Συνεργατών
Έχετε ήδη λογαριασμό; | Συνδεθείτε

 VdS

Η Έγκριση προϊόντων VdS πραγματοποιείται στη βάση μιας θετικής έκθεσης δοκιμών των εργαστηρίων της VdS. Οι απαιτήσεις σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν είναι κανονικά πιο αυστηρές από αυτές των DIN, EN και ISO και καθορίζονται στις Κατευθυντήριες γραμμές της VdS.

Τα εγκεκριμένα από την VdS προϊόντα της WINNER BATTERY υπόκεινται σε διάφορα μέτρα παρακολούθησης προϊόντων, ακόμη και αφού έχουν υποβληθεί σε δοκιμές τύπου, όπως για παράδειγμα εκτέλεση ελέγχου προϊόντος στις εγκαταστάσεις παραγωγής με επακόλουθη δειγματοληψία και επιτόπια επιθεώρηση ή επιθεώρηση στα εργαστήρια της VdS.