Περιοχή Σύνδεσης Συνεργατών
Έχετε ήδη λογαριασμό; | Συνδεθείτε
Img 2

Η ενέργεια από ηλιακούς συλλέκτες, αιολικές και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να αποθηκευτεί σε ηλιακούς συσσωρευτές ή συσσωρευτές βαθέος κύκλου, όπως είναι ευρέως γνωστοί.

Σε αντίθεση με άλλα είδη συσσωρευτών, ένας συσσωρευτής μολύβδου οξέως βαθέος κύκλου έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, για να φορτίζεται και να εκφορτίζεται (κύκλος) παρατεταμένα, επανειλημμένα και προφανώς βαθιά, χωρίς να επηρεάζεται όμως στο ελάχιστο η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή.

Ο αριθμός των κύκλων που ένας συσσωρευτής μολύβδου οξέως μπορεί να αντέξει πριν φτάσει το καθορισμένο βάθος εκφόρτισης (DoD), καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο συντήρησης, συνιστούν δύο κρίσιμους παράγοντες που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε την καλύτερη λύση για την επένδυσή σας.

Η WINNER BATTERY διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων,  που αποτελείται από διάφορες τεχνολογίες συσσωρευτών, όπως AGM, FLA, GEL με τη χρήση τύπων μολύβδου οξέως βιομηχανικού προτύπου, όπως OPzV, OPzS, PbC για την κάλυψη οποιασδήποτε εφαρμογής σε

  • Ηλιακή ενέργεια
  • Αιολική ενέργεια
  • Εκτός συστήματος (αυτόνομη)
  • Ηλεκτρικό πίνακα
  • Ηλεκτρικούς διακόπτες
  • Ηλεκτρικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας
  • Πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας
  • Γεννήτριες
  • Υποσταθμούς
  • Θερμοηλεκτρικούς σταθμούς