Περιοχή Σύνδεσης Συνεργατών
Έχετε ήδη λογαριασμό; | Συνδεθείτε
Img 3

Κάθε μέρα ολοένα και περισσότερες συσκευές εξαρτώνται από το ηλεκτρικό ρεύμα για να προσφέρουν τις λειτουργίες, για τις οποίες σχεδιάστηκαν. Τυχόν ελάττωμα όμως μπορεί να καταστεί καταστροφικό τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ανθρώπους.


Οι Συσκευές Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας Ρεύματος ή UPS, όπως είναι ευρέως γνωστές, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, όταν πρόκειται για διακοπές ρεύματος, ξαφνικές επαυξήσεις ή μειώσεις της ισχύος της τάσης, καθώς αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν την απαιτούμενη ένταση ρεύματος. Χωρίς τον κατάλληλο εφεδρικό συσσωρευτή, οι συσκευές αυτές σβήνουν, φέρνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις επιχειρήσεις σε ευάλωτη θέση.


Η WINNER BATTERY προσφέρει ένα ευρύ φάσμα  συσσωρευτών Μόνιμης Παροχής Ενέργειας (Stationary), ικανών να εξυπηρετήσουν οποιαδήποτε ανάγκη σε ηλεκτρική ισχύ οπουδήποτε στον κόσμο, είτε αυτή αφορά σε έλεγχο πρόσβασης και ανίχνευση κίνησης, είτε αφορά σε νοσοκομεία και έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, διασφαλίζοντας πάντοτε την τροφοδοσία της επιχείρησης και συνεπώς την προστασία της!


Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους συσσωρευτές Μόνιμης Παροχής Ενέργειας (Stationary) της WINNER BATTERY κάντε κλικ εδώ.